Exempel på utdelade bidrag

2018: Amnesty: A-day för engagemanget för mänskliga rättigheter hos ungdomar

2018: Swedish Human rights Project: Kunskap om romer

2018: juridisk hjälp för flykting.

2018: Utveckla berättelse för tredje generationens efterföljare efter förintelsen i andra världskriget.

2018: Advokatklubbarnas råd för nordisk rättegångstävling om mänskliga rättigheter

2017: Högklassig språkutbildning för flyktingar

2016:  Svenska Kommitten Mot Antisemitism till verksamhet för Siavosh Derahkti

2016:  Bidrag till Asylrättsstudenterna Göteborg

2016; Advokatklubbarnas Råd: Nordisk rättegångstävling om mänskliga rättigheter

2015: Program  ”Kompis Sverige”

2015: Utarbeta undervisningsmaterial för lära sig felfritt svenskt uttal

2014:Marcus Praftis: Antirasism i praktiken

2014:Sigmund Baum: Föreläser om rasism, Förintelsen och intolerans i bland andra skolor. Berättelse om Förintelsen

2013: Matilda Strandberg: Förbättrade möjligheter till en rättvis rättegång samt bemötande i  enlighet med mänskliga rättigheter i den svenska straffrättsprocessen

2013: Freedom Rights Project Akademikerkonferens, vårkonferens

2013: Svenska kommittén mot antisemitism: Utbildning av ungdomar mot antisemitism, rasism och fördomar

2012: Sannie Mattsson,Women in Progress. Kvinnors och etniska minoriteters rättigheter i Thailand och Sverige

2012: Selma Hedlund. Popular Misrepresentations of American Indians.

2012. Internationella juristkommissionen: Utbildning i mänskliga rättigheter i Gaza.

2012: Allaktivitetshuset Linköping: Insatser för att stärka romska flickor

2012: Isabel Sommerfeld och Daniela Auerbach: Ickemedborgarna: Dokumentär om utvisning av de polska judarna 1968.

2012: Lär av historien: Stärkande av demokratiskt tänkesätt och värderingar om mänskliga rättigheter i gymnasieskola

2011: Advokatklubbarnas Råd: Nordisk rättegångstävling om mänskliga rättigheter.

2011: Svenska kommittén mot antisemitism: Två seminarier i södra Sverige för att stärka lärarnas arbete med dessa frågor.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.