Bidrag

För närvarande är  bidraget till ett enskilt projekt  under cirka 80,000 kronor. Om ansökan beviljas så förbinder du dig att redovisa hur pengarna använts och att lämna en kort redogörelse för resultatet av arbetet

Stiftelsens styrelse beslutar, i enlighet med våra stadgar och riktlinjer, om vilka projekt som ska få bidrag. De viktigaste grunderna är:
» Projektidéns relevans med avseende på stiftelsens ändamål.

» Sökandes kompetens för projektet

» Den tids- och kostnadsplan man presenterat.

» Utvärdering och bedömning.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.