Ansökan

Stiftelsen har två ansökningstillfällen 2019; 30 mars och 30 oktober. I särskilda fall kan ansökningar lämnas och behandlas även vid andra tider.

Ansökan skall innehålla;

problemformulering

beskrivning av syftet med projektet

beskrivning av hur arbetet skall genomföras

total budget och uppgift om eventuella andra finansiärer eller ansökningar

kort beskrivning av sökandens kompetens för uppgiften.

Bidrag lämnas inte till egen utbildning, projekt som åligger stat, kommun eller andra myndighter att genomföra, delfinansiering av stora projekt.

Skicka gärna ansökan som e-postbilagor till info@bjorkstensparring.se . Om du skickar den per post så bör den lämnas i fyra kompletta exemplar.

Bidrag lämnas inte till egen utbildning, projekt som åligger stat, kommun eller andra myndighter att genomföra, delfinansiering av stora projekt.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.