Björkstén- Sparrings stiftelse

Välkommen till Björkstén- Sparrings stiftelse

Stiftelsen grundades november 2009 av medicine doktor Karin Sparring Björkstén och professor Bengt Björkstén, Stockholm.

Stiftelsen vill verka för ett samhälle där individen samtidigt är väl integrerad och kan bevara tillhörighet till en minoritet.

Vi stödjer arbete för mänskliga rättigheter och kamp mot antisemitism och rasism i Sverige och andra länder. Bidrag ges för projekt som kan genomföras och utvärderas inom en begränsad tidsperiod. Projekt där vårt stöd spelar en avgörande roll har företräde. Såväl enskilda som organisationer kan söka. För närvarande är  beloppet  vanligen begränsat  lägre än  cirka 80 000 kronor.

Exempel på angelägna områden;

  • Projekt som avser att stärka romernas möjligheter att respekteras i samhället.
  • Utbildningsinsatser och andra åtgärder för att stärka flickors och kvinnors ställning inom klankulturer
  • Åtgärder mot antisemitism hos invandrargrupper
  • Utbildning (ej egen utbildning) om mänskliga rättigheter

Stiftelsen har inga begränsningar vad gäller vilket land projektet gäller men ger företräde åt projekt som gäller de nordiska länderna.

Utlysning av medel med nästa ansökningsdag lördag 23 mars 2019. Se instruktioner under fliken ”ansökan”

Kontakt: info@bjorkstensparring.se

Annonser

Kommentarer inaktiverade.